February 20, 2020

युएनडिपी नेपाल र वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दियालो संस्थाद्धारा सञ्चालित “सीप तालिम कृषि तथा उद्यम बिकासद्धारा आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना अन्तरगत वडा 03 मा संकलन केन्द्र स्थापना

Call us on

९८५६०१७००५, ०६३४४०००५