2 days professional goat training at ward no 10 Bhajakot

5 days professional handicraft training at ward no 14 Chalisey

2 days professional seasonal and no non seasonal vegetable training at ward no 08 Bagaletol

युएनडिपी नेपाल र वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दियालो संस्थाद्धारा सञ्चालित “सीप तालिम कृषि तथा उद्यम बिकासद्धारा आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना अन्तरगत वडा 03 मा संकलन केन्द्र स्थापना

युएनडिपी नेपाल र वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दियालो संस्थाद्धारा सञ्चालित “सीप तालिम कृषि तथा उद्यम बिकासद्धारा आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना”अन्तरगत वडा 05 मा संकलन केन्द्र स्थापना

Field visit with UNDP – Nepal team, Diyalo member and staff

2 days professional lemon and mandarin training at ward no 04 , Eladi

२ दिने व्यवसायिक पशुपालन तालिम,कल्लेरी वडा नं. ०९

2 days professional goat training at ward no 06, Lalupatte

2 days professional mushroom training at ward no 11,

Call us on

९८५६०१७००५, ०६३४४०००५