उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नवप्रर्वतन केन्द्र -Entrepreneurship,Business Incubation and Innovation Center)-(Volunteer)

Vacancy
Vacancy

“कोभिड १९ उद्धार र सामाजिक आर्थिक प्रतिकार्य परियोजना” अन्तर्गत उद्यमशीलता तथा नव प्रवर्तन -Entrepreneurship and Innovation Fund-EIF) कोष

Innovation Challange Fund
Innovation Challange Fund

समुदायमा आधारित कोरोन भाइरस (covid -19) सम्बधि जिल्लास्तरीय अभिमुकिकरण तालिम

2 days professional goat training at ward no 10 Bhajakot

5 days professional handicraft training at ward no 14 Chalisey

2 days professional seasonal and no non seasonal vegetable training at ward no 08 Bagaletol

युएनडिपी नेपाल र वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दियालो संस्थाद्धारा सञ्चालित “सीप तालिम कृषि तथा उद्यम बिकासद्धारा आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना अन्तरगत वडा 03 मा संकलन केन्द्र स्थापना

Field visit with UNDP – Nepal team, Diyalo member and staff

2 days professional lemon and mandarin training at ward no 04 , Eladi

२ दिने व्यवसायिक पशुपालन तालिम,कल्लेरी वडा नं. ०९

Call us on

९८५६०१७००५, ०६३४४०००५